miércoles, 26 de agosto de 2009

Diseño y maquetación libreto Escola d' escriptura Ateneu Barcelonàs


©Il-lustració coberta: Fernando Vicente
©Fotografies interiors: Relats Fotogràfics ( Carme Esteve)
Disseny i maquetació: Örange bcn